Managed Dedicated Servers

Een server is een computer of een programma dat diensten verleent aan andere programma's. In de eerste betekenis wordt met server de fysieke computer aangeduid waarop een programma draait dat deze diensten verleent.

In de praktijk komen er verschillende combinaties van hardware en serverprogramma's voor:

  • Dedicated server: op een computer draait 1 serverprogramma. Dit zal vooral het geval zijn voor taken die veel resources vragen, zoals een database.
  • Clustered server: een aantal aan elkaar gekoppelde computers (een cluster) draait een serverprogramma. Dit zal over het algemeen gebeuren om veel clients tegelijk te kunnen bedienen. Een typisch voorbeeld hiervan is een webserver voor een drukke website.
  • Virtual server: Meerdere servers op een enkele fysieke servers, elk in een eigen afgeschermde omgeving
  • Een server waarop meerdere serverprogramma's draaien. Dit is vrij algemeen het geval bij UNIX systemen.
  • Een computer die zowel client- als servertaken vervult.
Andere termen die gebruikt worden voor serverprogramma's zijn daemon (UNIX) en service (Windows).

Over het algemeen worden servers voorzien van betere hardware dan computers voor thuisgebruik.

Een dedicated server wordt ook vaak gebruikt voor het aanbieden van shared hosting.

In veel gevallen wordt ervoor gekozen om een server in een datacenter te plaatsen. Alleen echt grote bedrijven kunnen een eigen datacenter betalen, dus de kleinere partijen kiezen vaak voor het plaatsen in een ander datacenter, wat colocatie heet.